CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art.19 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa pentru data de 23.08.2023, ora 10:00 (in format electronic) pe platforma Zoom.

În cazul în care la data si ora menționată nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generala a Asociaților este  reconvocată pe data de 23.08.2023, ora 11:00.

 Ordinea de zi a ședinței este: 

  1. Avizarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al Companiei de Apa Somes S.A;
  2. Aprobarea tarifului conex pentru serviciul de colectare, transport si evacuare a apei pluviale in emisar de pe suprafața Parcului industrial Tetarom III Jucu;
  3. Diverse.

Materialele de ședință:


1. Expunere motive rectificare BVC CASSA 2023-2025

1. Proiect de Hot_ rectificare BVC CASSA 2023-2025

1. Adresa CASSA BVC

1.1. Anexa 1 BVC

1.2. Anexa 2 BVC

1.3. Anexa 3 BVC

1.4. Anexa 4 BVC

1.5. Anexa 5 BVC

1.6. Decizia 68 din 11.08.2023

1.7. Nota fundamentare 31637 din 08.08.2023

1.8. Nota fundamentare 31639 din 08.08.2023

2. Expunere de motive aprobare tarif conex Tetarom III

2. Proiect de Hotarare aprobare tarif conex Tetarom III

2. Solicitare aprobare tarif conex Tetarom III

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *