În conformitate cu prevederile art.19 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa pentru data de 02.12.2021, ora 8:30 (in format electronic) pe platforma Zoom.

În cazul în care la data și ora menționată nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generala a Asociaților este  reconvocată pe data de 02.12.2021, ora 11:00.

 Ordinea de zi a ședinței este : 

  1. Aprobarea aderării la Asociație a comunei Șamșud, județul Sălaj;
  2. Aprobarea Raportului general de monitorizare a Operatorului pe anul 2020;
  3. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Asociației pe anul 2021;
  4. Avizarea modificării Actului Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.;
  5. Aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor justificate ale Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2020;
  6. Aprobarea modificării cuantumului redevențelor datorate de Operator pentru anul 2022;
  7. Diverse.

 PREȘEDINTE

Dinu Iancu Sălăjanu

1. Aderarea Comunei Samsud la Asociatie

   1. Proiect Hot_expunere motive_aderare com. Samsud

2. Raport general de monitorizare 2020

   2. Proiect Hot_Expunere motive_aprobare Raport anual de monit

3. Proiect de Hot_expunere motive rectificare BVC

4. Modificare Act Constitutiv CASSA

   4. Proiect de Hot_expunere motive_ avizare mod. AC CASSA

5. Cota pierderi justificate apa CASSA

   5. Proiect de Hot_ exp. motive_ cota pierderi apa 2020

6. Proiect de Hot._expunere motive_ aprobare redevențe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *