În conformitate cu prevederile art.19 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa pentru data de 16.05.2022, ora 12:00 (in format electronic) pe platforma Zoom.

În cazul în care la data si ora menționată nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generala a Asociaților este reconvocată pe data de 16.05.2022, ora 13:00.

Ordinea de zi a ședinței este:

1. Avizarea situațiilor financiare ale Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2021;

2. Avizarea modificarii Actului Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.;

3. Modificarea componenței comisiei de cenzori a Asociației;

4. Modificarea Statutului Asociației;

5. Diverse.

 Participanţii la şedinţa Adunării Generale vor fi reprezentanţii aleși/numiţi de Autorităţile locale.

Materialele de ședință:

1. Proiect de Hotarare avizare Bilant CASSA

1. Expunere de motive avizare Bilant CASSA

1. Bilant CASSA 31.12.2021_1

1. Bilant CASSA 31.12.2021_2

1. Bilant CASSA 31.12.2021_3

 

2. Proiect de Hotarare aviz modif AC CASSA

2. Anexa Proiect Hot modif AC CASSA

2. Expunere de motive modif. Act Const. CASSA

2. Adresa CASSA modif. Act Constitutiv_1 

2. Adresa CASSA modif. Act Constitutiv_2 

2. Adresa CASSA modif. Act Constitutiv_3 

2. Adresa CASSA modif. Act Constitutiv_4 

2. Adresa CASSA modif. Act Constitutiv_5 

2. Adresa CASSA modif. Act Constitutiv_6

 

3. Proiect de Hotarare modif comisie cenzori

3. Expunere de motive ptr. alegerea Comisiei de Cenzori

 

 

4. Proiect de Hotarare modif Statut

4. Anexa Proiect hot modif statut

4. Expunere de motive modificare Statut Asociatie