SCOPUL ASOCIAȚIEI
Scopul asociaţiei noastre este îmbunătăţirea calităţii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.