Adunarea Generală a Asociaților este formată din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

În prezent Adunarea Generala numără 126 Autorități Locale.

HOTĂRÂRI A.G.A.

 

Hot. AGA 1_20.01.2023 avizare BVC Operator 2023

Hot.AGA 2_20.01.2023 parteneriat cu Operatorul PNRR/C1

Hot. AGA 3_20.01.2023 parteneriat cu UAT-uri PNRR/C1 

Hot. AGA 4_15.02.2023 depunere proiect Gilau PNRR

Hot. AGA 5_15.02.2023 implementare proiect Gilau PNRR

Hot. AGA 6_15.02.2023 indicatori proiect Gilau PNRR

Hot. AGA 7_15.02.2023 depunere proiect Zalau PNRR

Hot. AGA 8_15.02.2023 implementare proiect Zalau PNRR

Hot. AGA 9_15.02.2023 indicatori proiect Zalau PNRR

Hot. AGA 10_15.02.2023 depunere proiect Hereclean PNRR

Hot. AGA 11_15.02.2023 implementare proiect Hereclean PNRR

Hot. AGA 12_15.02.2023 indicatori proiect Hereclean PNRR

Hot. AGA 13_15.02.2023 depunere proiect Jibou, Simleu, Cehu PNRR

Hot. AGA 14_15.02.2023 implementare proiect Jibou, Simleu, Cehu PNRR

Hot. AGA 15_15.02.2023 indicatori proiect Jibou, Simleu, Cehu PNRR

Hot. AGA 17_15.02.2023 aprobarea indicatori performanta

Hot. AGA 18_15.02.2023 aprobarea strategiei de dezvoltare a serv

Hot. AGA 19_30.03.2023 aprobare situatii financiare Asociatie 2022

Hot. AGA 20_30.03.2023 raport cenzori 2022

Hot. AGA 21_30.03.2023 aprobare raport activitate Cons. Dir

Hot. AGA 22_30.03.2023 aviz conform Organigrama, ROF, SF Operator

Hot. AGA 23_30.03.2023 tarife conexe Operator

Hot. AGA 24_30.03.2023 aprobare bilant apa 2022

Hot. AGA 25_22.05.2023 privind avizul asupra situatiilor financiare ale CASSA

Hot. AGA 26_22.05.2023 aprobare tarif ptr. poluatori

Hot. AGA 27_30.06.2023 privind aderarea com. Coseiu

Hot. AGA 28_30.06.2023 privind aprobarea Organigramei Asociatiei

Hot. AGA 29_30.06.2023 privind modificare Statut Asociatie

Hot. AGA 30_30.06.2023 privind aprobare ROF Asociatie

Hot. AGA 31_23.08.2023 rectificare BVC CASSA 2023-2025

Hot.AGA 32_23.08.2023 aprobare tarif conex Tetarom III

Hot. AGA 33_10.10.2023 aderare com. Marisel

Hot. AGA 34_10.10.2023 aderare com. Plopis

Hot. AGA 35_10.10.2023 rectificare BVC CASSA 2023_2025

Hot. AGA 36_04.12.2023 privind modif. Hot.AGA 5 si 6_15.02.2023

Hot. AGA 37_11.12.2023 privind modificare H AGA nr. 14 si 15_15.02.2023

Hot. AGA 38_11.12.2023 privind modif. H AGA nr. 11_15.02.2023

Hot. AGA 39_11.12.2023 privind modif. H AGA nr. 8_15.02.2023

Hot. AGA 1_ 01.02.2022 aprobare BVC Asociatie 

Hot. AGA 2_01.02.2022 aviz BVC CASSA 

Hot. AGA 3_01.02.2022 aviz mod. Act Constitutiv CASSA 

Hot. AGA 4_21.03.2022 aprobare situatii financiare Asociatie 2021 

Hot. AGA 5_21.03.2022 aprobare Raport cenzori activitate Asociatie 

Hot. AGA 6_21.03.2022 aprobare raport activ. Consiliu Director 

Hot. AGA 7_21.03.2022 aprobare raport activitate comisie selectie admin. CASSA

Hot. AGA 8_21.03.2022 aprobare raport propuneri nominalizare admin. CASSA

Hot. AGA 9_21.03.2022 aprobare lista propuneri admin. CASSA

Hot. AGA 10_21.03.2022 aprobare tarife conexe 

Hot. AGA 11_21.03.2022 aprobare tarif activ. descarcare grafice consum contoare CASSA

Hot. AGA 12_21.03.2022 aviz conform ROF 2022 CASSA

Hot. AGA 13_21.03.2022 aprobare indicatori tehn.-econom. si plan tarifar revizuit proiect POIM

Hot. AGA 14_16.05.2022 aviz conform situatii financiar CASSA 2021

Hot. AGA 15_16.05.2022 avizare modif. Act Constitutiv CASSA 

Hot. AGA 16_16.05.2022 modif. comisie cenzori Asociatie

Hot. AGA 17_16.05.2022 modif. Statut Asociatie

Hot. AGA 18_17.08.2022 aprobare raport anual de monitorizare CASSA 

Hot. AGA 19_17.08.2022 contractare expert selectie candidati administratori CASSA

Hot. AGA 20_17.08.2022 aprobare comisie de selectie  

Hot. AGA 21_17.08.2022 aviz ptr. modif. art.17 Act constitutiv CASSA 

Hot. AGA 22_17.08.2022 aviz modif. ROF CASSA 2022 

Hot. AGA 23_17.08.2022 indicatori performanta admin. CASSA 

Hot.AGA 24_05.10.2022 aprobare cota pierderi apa 2021 

Hot.AGA 25_05.10.2022 aviz BVC 2022 CASSA revizuit

Hot.AGA 26_05.10.2022 aprobare Caiet de sarcini serviciu  

Hot. AGA 27_05.10.2022 aprobare BVC 2022 Asociatie revizuit

Hot. AGA 28_03.11.2022 privind aviz modificare Act Constitutiv CASSA 

Hot. AGA 29_05.12.2022 aprobare redevente 2023 

Hot. AGA 30_05.12.2022 aprobare cotizatii 

Hot. AGA 31_05.12.2022 aprobare indemnizatii 

Hot. AGA 32_05.12.2022 aprobare BVC 2023 Asociatie

Hot. AGA 33_05.12.2022 modificare Statut Asociatie

Hot. AGA 34_05.12.2022 aprobare Regulament serviciu  

Hot. AGA 35_05.12.2022 aprobare raport nominalizare administrator CASSA

Hot. AGA 36_05.12.2022 aprobare Lista cu propunerea candidatului admin. CASSA 

Hot. AGA 37_05.12.2022 aprobare Acord parteneriat cu CASSA PNRR Prima conectare 

Hot.  AGA 1_21.01.2021 modif. Act Constitutiv si Statut Asociatie

Hot.  AGA 2_21.01.2021 Aprobare raport Comisia de cenzori pe perioada mandatului 2016-2020

Hot. AGA 3_21.01.2021 aprobare Raport activitate 2016-2020 Consiliu Director

Hot.  AGA 4_21.01.2021 aprobare redevente 2021 

Hot. AGA 5_21.01.2021 aprobare cotizatii 2021

Hot. AGA 6_21.01.2021 alegere Comisie cenzori

Hot. AGA 7_ 21.01.2021 alegere presedinte si membri Consiliu director

Hot. AGA 8 _ 16.02.2021 modificare Organigrama Asociatie

Hot. AGA 9_16.02.2021 validare decizie CD nr.5_08.02.2021

Hot. AGA 10_20.04.2021 aderare UAT Cuzaplac

Hot. AGA 11_20.04.2021 aprobare BVC Asociatie 2021 

Hot. AGA 12_20.04.2021 aprore Sit. financiare 2020 Asociatie

Hot. AGA 13_20.04.2021 modificare Statut Asociatie

Hot.AGA nr.14_20.04.2021 aprobare ROF Asociatie

Hot. AGA 15_20.04.2021 aviz ROF si Organigrama CASSA

Hot. AGA 16_20.04.2021 aprobare tarif asistenta tehnica terti CASSA

Hot. AGA  17_20.04.2021 aprobare tarif contoare

Hot. AGA 18_20.04.2021 aviz BVC 2021 CASSA

Hot. AGA 19_20.04.2021 aprovare cota pierderi 2019

Hot. AGA 20_26.05.2021 aviz situatii financiare CASSA 2020

Hot. AGA 21_26.05.2021 modificare Organigr.,Stat functii si ROF CASSA 

Hot. AGA 22_26.05.2021 completare H AGA 17_20.04.2021

Hot. AGA 23_01.09.2021 adrerare UAT Iara 

Hot. AGA 24_01.09.2021 declansare procedura selectie admin. CASSA

Hot. AGA 25_01.09.2021 contractare expert selectie candidati admin. CASSA

Hot. AGA 26_01.09.2021 constituire comisie selectie admin. CASSA

Hot. AGA 27_02.12.2021 aderare UAT Samsud

Hot. AGA 28_02.12.2021 aprobare Raport anual de monititorizare CASSA

Hot. AGA 29_02.12.2021 rectificare BVC Asociatie 2021

Hot. AGA 30_02.12.2021 avizare modificare art.17.5 Act Constitutiv CASSA

Hot. AGA 31_02.12.2021 aprobare cota pierderi 2020 

Hot. AGA 32_02.12.2021 aprobare redevente 2022

Conținut acordeon
Conținut acordeon
Conținut acordeon
Conținut acordeon