Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa este un organism constituit de autoritățile administrației publice locale membre cu scopul de a înfiinţa, organiza, reglementa, finanţa, exploata, monitoriza şi gestiona în comun serviciul de...

Adunarea Generală și Consiliul Director

A.G.A.

Adunarea Generală a Asociaților este formată din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.În prezent Adunarea Generala...

Consiliul Director

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației format din Președintele asociației și încă patru membri numiți de Adunarea...

Scop, obiective, organizare, membrii

SCOPUL ASOCIAȚIEI Scopul asociaţiei noastre este îmbunătăţirea calităţii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele...

Scop

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI • Să încheie Contractul de delegare a gestiunii Serviciului cu Operatorul în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, care împreună au calitatea de delegatar, conform prevederilor legale; • Să exercite drepturile specifice...

Obiective

Structura: Componenta: Adunarea Generala Toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora. In prezent Adunarea Generala numara 128 Autoritati Locale. Consiliul Director Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei format...

Organizare

     Nr. CrtUNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA MEMBRAJudețHCL de aderare la ARDIBHSTHotarari AGA Asociatie primire de noi membri1Consiliul Judetean Sălaj 44/29.05.2003membru fondator2Consiliul Judetean Cluj  68/09.05.2003membru fondatorJUDEȚUL CLUJ3Municipiul Dej Cluj51/29.05.2003membru fondator4Municipiul GherlaCluj33/13.05.2003membru fondator5Oraşul HuedinCluj38/26.05.2003membru fondator6Comuna Aghireșu Cluj62/08.09.200912/29.09.20097Comuna Aluniș Cluj41/11.12.200812/29.09.20098Comuna Apahida Cluj44/21.04.20089/29.04.20099Comuna AșchileuCluj15/28.08.201514/20.10.201510Comuna Baciu Cluj17/06.03.20081/07.03.200811Comuna...

Membrii