Program POS MEDIU Faza I  – 2007-2014

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa potabila si apa uzata in judetele Cluj/Salaj – Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj

Incepand cu anul 2008,  Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Somes-Tisa, avand  rolul de supervizare si monitorizare, a derulat  alaturi de Compania de Apa Somes SA  proiectul „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apa și apă uzată în județele Cluj/Sălaj – Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj–Sălaj” cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europeane în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu avand o valoare de 561.104.388 lei.

 

Obiectivele proiectului, după finalizarea lucrărilor, s-au concretizat în creşterea calităţii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în particular în localităţile nou preluate în 2006, cuantificată prin următorii indicatori de performanţă:

– populaţie cu acces la reţea de apă conformă UE: 96% (față de 69%);
– branşamente contorizate: 100% (faţă de 92%);
– populaţie conectată la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%);
 – ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%)

Lucrarile s-au desfasurat pe teritoriul judeţelor Cluj şi Sălaj, in localitatile: Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Vîrșolt, și au constat în:

 1. Alimentare cu apă

     Reabilitare sursa de apă: 3 buc
     Reabilitare staţie de tratare: 1 buc
     Reabilitare aducţiuni: 19 km
     Reabilitare reţele apă: 73 km
     Extindere reţele apă: 70 km
     Extindere şi reabilitare staţii de pompare apă: 10 buc
     Extindere şi reabilitare rezervoare 14 buc
     Sistem SCADA: 1 buc
     Aducţiuni noi: 19,8 km

2. Sisteme de colectare-epurare

     Reabilitare colectoare principale: 16 km
     Reabilitare reţele de canalizare: 31 km
     Extindere colectoare principale: 2 km
     Extindere reţele de canalizare: 71 km
     Deversoare: 7 buc
     Reabilitare staţii de pompare apă uzată: 5 buc
     Staţii noi de pompare apă uzată: 18 buc
     Reabilitare staţii de epurare: 540.300 P.E. 8 buc.
Proiectul a fost finalizat cu succes în anul 2014.