ISTORIC

Odată cu lansarea Proiectului finanțat prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii Orașelor Mici și Medii PHARE 2002 – SAMTID, nevoia de asociere era evidentă pentru respectarea criteriilor de eligibilitate care se impuneau, și anume existența unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară și a unui Operator Regional.

În anul 2001, autoritățile locale ale Municipiului Zalău și ale orașelor Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei din județul Sălaj s-au asociat în Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale (ADIL), în scopul elaborării unei aplicații de finanțare pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în cadrul proiectului SAMTID. Pentru garantarea reușitei acestui program, s-a lansat ideea extinderii la nivel regional a Asociației.

În data de 30 iunie 2003 a fost constituită Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş–Tisa, pe baza liberului consimțământ al membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Ordonanței Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, și ale Legii administrației publice locale nr.215/2001.

Ulterior, Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş–Tisa s-a extins, ajungând pe parcursul anului 2023 să numere 126 membri, municipii, orașe și comune din județele Cluj, Sălaj și Mureș.